Categorieën
Commentaar

STIKSTOFDOSSIER WORDT ONZINNIGER

Journalist Reinout Burgers schrijft op de internetsite van Veldpost dat het stikstofverhaal absurder wordt. Volgens hem heeft het ministerie van Financiën zich tegen het voorgenomen stikstofbeleid gekeerd. Als dat klopt heeft Rutte IV een intern probleem. Het kabinet lijdt in de publieke opinie sowieso al flinke imagoschade.

Burgers veronderstelt dat er vanuit Financiën is gelekt naar NRC Handelsblad om een vuurtje aan te wakkeren. De stikstofplannen zouden teveel kosten, te ‘ingrijpend’ zijn en meer stikstof voorschrijven dan nodig. En: ‘Daarnaast gaat Financiën er ook vanuit dat door de klimaatmaatregelen in het klimaatakkoord ook nog eens extra stikstof in de vorm van NOx wordt gereduceerd. Het scenario dat Financiën voorstelt is om 23,5 Kton stikstofuitstoot te reduceren in plaats van de 40 Kton van LNV.’ (https://www.veld-post.nl/artikel/510841-het-stikstofdebacle-wordt-absurder-en-absurder/) Hiermee geeft Financiën een geheel ander signaal af dan Landbouw!

Ook beweert Burgers dat Financiën geregeld heeft geattendeerd op de financiële gevolgen van het stikstofbeleid. Maar Landbouw legt ‘het advies van Rijksboekhouders naast zich neer en koos voor het duurste en zwaarste scenario’. Het artikel in NRC is daarom een domper voor het kabinet en met name voor Landbouw, omdat blijkt dat stikstofdoelstellingen goedkoper kunnen worden gerealiseerd, lagere percentages en het uitkopen van minder boeren mogelijk zijn.

Koeien in de schemering. © Clara Walstra

Kaag, minister van Financiën, beweert direct niet op de hoogte te zijn van de berekeningen die betrekking hebben op het NRC-artikel. Ze spreekt een onwaarheid, want reeds op 25 mei ziet ze een document met die berekeningen en dat is voordat het stikstofdebat plaatsvindt. En dan zit haar partij, D66, ook nog met interne stikstofsores.

Professor Lindeboom is binnen D66 lid van de ‘Werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit’ ofwel de LVB-werkgroep. Zijn expertise wordt niet bijzonder gewaardeerd door Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. Lindeboom zegt: ‘Ik vind nu dat de LVB werkgroep eigenlijk eerder een Kringloopclubje van Tjeerd de Groot is, die Tjeerd’s Tunnel Visie bevestigt.’ (bron: https://www.wyniasweek.nl/d66-wetenschappers-botsen-met-d66-stikstofspecialist-tjeerd-de-groot-tien-vragen-aan-prof-han-lindeboom/) Lindeboom en De Groot zijn het onder meer oneens over de omvang van de veestapel die dient te verdwijnen.

Bijna vergeet ik nog minister Van der Wal van Natuur en Stikstof. ‘Halsstarrig’, noemt Burgers haar. Ook zij moet, volgens hem, hebben geweten van de goedkopere aanpak.

Boerenorganisaties dienen zich blijvend op de politiek te concentreren. Daar valt meer winst mee te boeken dan met het blokkeren van wegen en distributiecentra.

Wiebe Dooper