Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politiek

SP Fryslân wijst nogmaals op storting Pfas in zandwinput bij Nijbeets

De Rijksoverheid heeft landelijk zandwinputten, waaronder die bij Nijbeets, aangewezen waar met *Pfas vervuilde baggerspecie gestort mag worden.

Ondanks een aangenomen motie in de Provinciale Staten van Fryslân, ingediend door SP, Grien Links en PvdD, gaat de storting door. De zandwinput bij Nijbeets bevindt zich aan de rand van een drinkwaterwingebied.

Met verschillende excuses worden het milieu en de drinkwatervoorziening vervuild, aldus de SP Fryslân.

*Pfas zijn poly- en perfluoralkylstoffen, die bestaan uit duizenden chemicaliën die sinds de jaren veertig worden verwerkt in veel producten die dagelijks worden gebruikt omdat deze waterafstotend, vuilafstotend, onverwoestbaar, hittebestendig en zelfs brandwerend zijn.