Categorieën
Foto's Natuur en milieu Súdwest

EEN RODE BALLON GAAT ONDER BIJ OOSTHEM

Fotografe Gerda Bijker-Bos presenteert de ondergaande zon (rode ballon) bij Oosthem.

Het dorp is een ‘nederzetting is in de middeleeuwen op een terp ontstaan, en ontwikkelde zich snel tot een dorp. Dit werd in 1453 vermeld als Aesthem, in 1492 als Oosthem, in 1505 als Oestheem en in 1579 als Aestem. De plaatsnaam verwijst naar een binnenpolder, een oostelijk gelegen stuk aangeslibd land, van het Oudfriese woord ‘hem’; vergelijkbaar met Westhem.’ (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosthem_(dorp))

WD