Categorieën
Financiën Onderwijs Politiek Sociaal

Rente studielening vervijfvoudigt, BBB vraagt om opheldering

(tekst: BoerBurgerBeweging)

Deze week (2-6 oktober, red.) werd bekend dat de rente op studieleningen komend jaar aanzienlijk zal stijgen naar ongeveer 2,55%. Deze voorspelde stijging vormt een aanzienlijke toename ten opzichte van het huidige rentepercentage van 0,46% dat momenteel door studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs wordt betaald. Dit is een enorme stijging in vergelijking met de voorgaande jaren, waarin studenten helemaal geen rente op hun leningen hoefden te betalen. Daarom heeft BBB vragen gesteld aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

BBB wil van de minister weten hoe hij naar een vast rentepercentage tussen de 2% en 4% kijkt, zodat studenten op de lange termijn exact weten welke rente ze moeten betalen. Ook willen wij weten hoe de minister denkt over het niet meewegen van studieschulden bij het aanvragen van een hypotheek.

Daarnaast hebben we de minister verzocht om vier verschillende scenario’s te onderzoeken. Hierin moet helder worden hoe de verhoogde rente op studieleningen van invloed is op het maximale bedrag dat je kunt lenen voor een huis. BBB is van mening dat de generatie die het nadeel ondervindt van deze regelingen, recht heeft op een goede toekomst.

 1. Bent u bekend met het bericht waarin wordt gesteld dat studenten volgend jaar ruim vijf keer meer rente moeten betalen over hun studielening? 
 2. Kan de minister dit nieuws bevestigen, zo ja, wat is uw reactie op deze ontwikkeling?
 3. Kunt u uitleggen waarom de studierente zo drastisch wordt verhoogd, terwijl het kabinet eerder beloofde de onderwijslastendruk voor studenten te verlichten?
 4. Hoe kijkt de minister aan tegen een zogeheten bandbreedte tussen de 2% en de 4% aan rente?
 5. Zou het mogelijk een optie kunnen zijn dat de ontvangsten die uit de rente vloeien weer terugvloeien in de onderwijskas, zo nee, waarom niet?
 6. Het collegegeld is de afgelopen 10 jaar aanzienlijk gestegen, is de minister voornemens om de financiële toegankelijkheid van het onderwijs hoog te houden, en welke opties ziet de minister om dit te waarborgen?
 7. Zou de minister aan kunnen geven wat de verhoging van het rentepercentage op de studieschuld doet met de koopkracht van een net afgestudeerde starter.
 8. Hoe kijkt de minister aan tegen het niet meer mee laten tellen van de studieschuld bij een hypotheekaanvraag? Zou de minister dit willen realiseren?
 9. Zou de minister aan kunnen geven of en hoe de verhoging van het rentepercentage op de studieschuld de maximale hypotheek aanvraag beïnvloedt, zo ja, kan de minister de volgende vier scenario’s uitwerken:
  – Een starter met een studieschuld van 30.000 euro doet een hypotheekaanvraag onder het oude rentepercentage, wat is het maximale bedrag dat deze persoon kan krijgen met een salaris van bruto 2500 euro?
  – Een starter met een studieschuld van 30.000 euro doet een hypotheekaanvraag onder het nieuwe rentepercentage, wat is het maximale bedrag dat deze persoon kan krijgen met een salaris van bruto 2500 euro?
  – Een starter met een studieschuld van 15.000 euro doet een hypotheekaanvraag onder het nieuwe rentepercentage, wat is het maximale bedrag dat deze persoon kan krijgen met een salaris van bruto 2500 euro?
  – Een starter zonder studieschuld doet een hypotheekaanvraag onder het oude rentepercentage, wat is het maximale bedrag dat deze persoon kan krijgen met een salaris van bruto 2500 euro?

Raadpleegt u eventueel ook: https://boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/rente-studielening-vervijfvoudigt-bbb-vraagt-om-opheldering/