Categorieën
Commentaar Economie Landbouw Natuur en milieu Politiek

Oud-Sneeker Teo Wams van Natuurmonumenten bij Remkes aan tafel

Directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten Teo Wams, die in Sneek opgroeit en in 1977 het vwo-diploma behaalt aan het Bogerman College, zit afgelopen 15 augustus aan tafel met gespreksleider Remkes, ministers Van der Wal en Jetten en andere natuurorganisaties. Inzet is het zoeken naar een oplossing uit de stikstofmalaise.

Op 16 augustus bericht de Leeuwarder Courant dat Friese natuurorganisaties content zijn dat er niets aan de stikstofdoelen wordt gewijzigd. Wams is het daar mee eens en voegt eraan toe: ‘Het moet nu echt gaan gebeuren. De rek is eruit.’ En: ‘De natuur is de basis van ons bestaan. Daar ga je toch niet over onderhandelen? Die moet je op orde brengen’, aldus Wams op 16 augustus op NU.nl.

De voormalige Sneeker benadrukt dat er voor boeren een verdienmodel dient te zijn. ‘Wij zien in het landelijk gebied van Nederland gewoon een plaats voor boeren.’ Maar dat houdt een aangepaste landbouw in met minder vee, ‘een hogere grondwaterstand, minder mest en kunstmest en minder of geen bestrijdingsmiddelen.’

Prachtig landschap bij It Heidenskip. © Harrie Muis.

Wams is van mening dat de werkelijkheid genuanceerder ligt dan wat je ‘op basis van de ronkende persstatements en harde acties van radicalere groeperingen zou verwachten.’ Volgens hem willen veel boeren ook die weg inslaan. En dan niet ‘hannesen’ met doelen ‘maar het perspectief voor boeren te verbeteren’, aldus Wams.

Teo Wams’ opstelling is vanuit Natuurmonumenten helder en geloofwaardig. Het is echter de vraag in welke mate boerenorganisaties bereid zijn mee te gaan in het verhaal van gespreksleider Remkes en de opstelling van Rutte IV. Daar zit de crux.

Wiebe Dooper

bron: https://www.nu.nl/binnenland/6217293/natuurmonumenten-wil-in-gesprek-met-remkes-stikstofdoelen-niet-bijstellen.html?