Categorieën
Beleid Financiën Politiek

OPROEP AAN LIJSTSTREKKERS: STOP DUBBELE VERHOGING BIERBELASTING

(tekst: Nederlandse Brouwers)

Op zaterdag 14 oktober komt een oproep met als titel ‘De maat is vol’ in een aantal media. Hierin worden de lijstrekkers en hun partijen opgeroepen om af te zien van deze desastreuse maatregel. Daarnaast staat sinds twee weken een petitie online die nu al ruim 55.000 handtekeningen heeft gekregen en die op dinsdag 17 oktober aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

De verhoging van de bierbelasting valt zwaar voor brouwers. Zeker in een tijd waarin brouwerijen hun omzet al zien teruglopen terwijl tegelijkertijd onder de streep steeds minder overblijft door de excessief gestegen kosten voor grondstoffen, energie, verpakkingen en personeel die maar in beperkte mate kunnen worden doorberekend in de prijs van bier. Daarbij is elke euro hard nodig om de COVID-19 steun terug te betalen. Dit alles raakt de bestaanszekerheid van vele brouwerijen die al de grootste moeite hebben hun hoofd boven water te houden.

Voorzitter Nederlandse Brouwers Fred Teeven; ‘Het kabinet heeft onvoldoende oog voor de neveneffecten van deze maatregel. De forse accijnsverhoging per 1 januari kan wel eens de genadeslag worden voor vele brouwerijen met verlies aan vele banen tot gevolg. En dat geldt zeker voor brouwers in de brede grensregio’s. Want met de nieuwe verhoging betalen we in Nederland straks 80% meer bierbelasting dan in België en 360% meer dan in Duitsland. In een steeds groter gebied gaan Nederlanders de grens over om hun bier te kopen, inkomsten inclusief accijnsopbrengsten vloeien daarmee weg naar België en Duitsland. Nederlanders, inclusief helaas veel te veel jongeren onder 18 jaar, stappen over op andere middelen en hogere alcoholische dranken.’

‘Wij vinden dat de rekening nu disproportioneel bij de brouwerijen in Nederland wordt neergelegd, vindt Jos Oostendorp, voorzitter van CRAFT, de branchevereniging van onafhankelijke brouwers. ‘Dit kan niet de bedoeling zijn. Volgende week begint de Tweede Kamer met de behandeling van het Belastingplan 2024. We roepen daarom de lijstrekkers en hun partijen op naar alternatieven te kijken voor de nu voorgestelde desastreuse combinatie van maatregelen die de biersector hard raken. Graag gaan de brouwers daarover in  gesprek waarbij we zich gesteund voelen door de ruim 55.000 Nederlanders die nu al de petitie stopextrabierbelasting.nl van Nederlandse Brouwers en CRAFT hebben getekend.’

Een glas bier staat al eeuwenlang voor samen proosten op het leven, verbroedering en verbinding. De biercultuur is een uniek onderdeel van Nederland. De sector biedt werk aan vele mensen en zorgen via de afdracht van accijnzen en BTW nu al voor een zeer substantiële bijdrage aan de schatkist. Tegelijkertijd zien we ook de maatschappelijke uitdagingen en zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als enige in de alcoholsector staat daarom de handtekening van de biersector onder het Nationaal Preventieakkoord. De daarin gemaakte afspraken zijn we volledig nagekomen. Zo heeft de biersector de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in vele alcoholvrije varianten als een reëel alternatief voor bier met alcohol en leveren we op verschillende manieren onze bijdrage aan een verantwoorde bierconsumptie. Wij blijven graag met de politiek in gesprek over het tegengaan van alcoholmisbruik.

Ook kunt u raadplegen:
https://www.nederlandsebrouwers.nl/nieuws/actueel/oproep-aan-lijststrekkers-stop-dubbele-verhoging-bierbelasting/