Categorieën
Energie Nederland Politiek

Ook in Overijssel turbinestress tussen provincie en gemeenten

De gemeenten Enschede, Wierden en Hof van Twente zijn tegen de provincieplannen.

(tekst: Jurgen Tiekstra op BinnenlandsBestuur.nl)

Net als elders in Nederland bestaat ook in Overijssel spanning tussen de provincie en gemeenten over de plaatsing van windturbines. Zowel de gemeente Enschede, als Hof van Twente en Wierden zijn in verzet tegen de voorkeursgebieden die de provincie heeft aangewezen en de mogelijkheid dat dwang zal plaatsvinden. Hetzelfde speelt momenteel in provincies als Utrecht en Gelderland.

Wachten op landelijke normen

In Enschede heeft duurzaamheidswethouder Niels van den Berg, lid van Burgerbelangen Enschede, bekend gemaakt niet eerder een besluit te willen nemen voordat medio 2025 nieuwe landelijke turbinenormen zijn vastgesteld. Deze normen betreffen het geluid van de windturbines, de afstand tot bijvoorbeeld natuurgebieden en woningen, het effect van slagschaduwen en de lichthinder.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/ook-overijssel-er-turbinestress-tussen-provincie-en-gemeenten