Categorieën
Onderzoek Voedsel

Onderzoek NHL: Noorderlingen eten te weinig groente

(tekst: persbericht op Liwwadders.nl)

De inwoners van Noord-Nederland eten veel te weinig groente en staan nog niet op grote schaal te springen om biologische voeding te kopen. Daarnaast zeggen veel Noorderlingen dat ze graag een groter aanbod van groente en fruit in sportkantines, scholen en op het werk zouden zien. Dit blijkt uit recent onderzoek van het lectoraat Transformational Media van NHL Stenden Hogeschool.

Het onderzoek van het lectoraat Transformational Media laat zien dat er nog veel ruimte is om gezonde en duurzame voedselconsumptie onder de Noorderlingen te bevorderen. Slechts 8% van de Noord-Nederlandse bevolking voldoet aan de consumptie van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente. Als het gaat om biologische voedselproducten zien we dat maar 18% van de respondenten regelmatig voedselproducten koopt. Opvallend daarbij is dat vrouwen vaker biologische voedselproducten kopen dan mannen.

Kennis blijkt bepalende factor

Het onderzoek toont aan dat betaalbaarheid, veiligheid én gezondheid belangrijke elementen zijn bij de aankoop van voedselproducten. Vooral kennis blijkt een bepalende factor bij de aankoop van voedingsproducten. Mensen die beter geïnformeerd zijn over de positieve effecten van biologische voeding en op de hoogte zijn van de impact van duurzaam voedingsgedrag op het milieu kopen eerder biologische voedselproducten.

Prijs, milieu/klimaat, dierenwelzijn en gezondheid zijn de belangrijkste redenen voor de Noord-Nederlanders om biologische producten te kopen. En hoewel de meeste respondenten biologische voedselproducten duur vinden, geven ze aan dat meer informatie over de reden van de hogere prijzen voor biologische producten kan bijdragen aan het stimuleren van biologische voedselconsumptie.

Gezonder aanbod in gesloten ketens

Het onderzoek biedt ook inzicht in mogelijke oplossingen. Ongeveer 45% van de respondenten geeft bijvoorbeeld aan dat ze graag meer groente en fruit zouden zien in de zogenaamde gesloten ketens zoals sport- en bedrijfskantines, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Het aanbod van groente en fruit blijkt zelfs invloed te hebben op de keuze voor een bepaalde zorginstelling.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het door SNN-gesubsidieerde project ‘Van Veggielab naar Veggie Farm Fab’. Het project is erop gericht te laten zien dat het loont om van gangbare landbouw over te stappen op meer natuurinclusieve landbouw”. Vanwege de essentiële rol die de burgers spelen in het voedselsysteem richtte dit onderzoek zich op het, stimuleren van duurzame voedselconsumptie onder de burgers van Noord-Nederland door de inzet van communicatie.

Ook kunt u raadplegen: https://www.liwwadders.nl/onderzoek-nhl-noorderlingen-eten-te-weinig-groente/