Categorieën
Economie Energie Financiën

Noordelijke subsidies voor transitie naar groene economie

De eerste twee subsidies van het Europese Just Transition Fund (JTF) kunnen vanaf begin 2023 aangevraagd worden. Door het fonds kunnen Noord-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen starten met de transitie naar een fossielvrije economie.

Kun jij ook subsidie aanvragen?

Tot 2027 kunnen meerdere subsidies uit het JTF aangevraagd worden. De subsidies zijn met name bedoeld voor sectoren die getroffen worden door het stoppen van de gaswinning in Groningen. Denk hierbij aan bedrijven in de productie van, distributie van of handel in aardgas. Dit kunnen ook Friese bedrijven en kennisinstellingen zijn. De voorwaarde is dat zij samenwerken met bedrijven en organisaties in de regio Emmen of de provincie Groningen en dat de resultaten in die regio’s landen. 

Eerste twee subsidies: Investerings- en opleidingsregeling en Valorisatieregeling

De Investerings- en opleidingsregeling is gericht op investeringsprojecten in de proces- en maakindustrie. De subsidie is bedoeld om de regionale economie minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en industrie met hoge CO2-uitstoot (koolstofdioxide). Projecten versnellen de overgang naar een klimaatneutrale economie en versterken vergroening of innovatie.

Alvast aan de slag?
Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen in Fryslân, die vast samen met partners in Groningen, Drenthe of Emmen met nieuwe projecten willen starten, kunnen voor advies contact opnemen met: info@fryslan.frl | 058-292 59 25. Na de genoemde twee subsidies volgen er meer de komende maanden. We denken graag mee met de mogelijkheden voor jouw idee of oplossing. Meer informatie: Europese Fondsen