Categorieën
Columns Politiek Súdwest

MODERN SOSJAAL LEGE GEAEN OP KOMST?

In Súdwest-Fryslân stapt Pieter Jan Scholtanus uit de PvdA-fractie, ‘omdat hij zich niet kan vinden in de landelijke samenwerking van zijn partij met GroenLinks’, aldus de Leeuwarder Courant. Scholtanus blijft in de raad van Súdwest als zelfstandig raadslid onder de naam Mooi SWF. Een mooie naam voor een nieuwe partij op te richten partij is: Modern Sosjaal Lege Geaen.

PvdA-fractievoorzitter Marijke Roskam in de LC: ‘De lanlike koers seit neat oer de lokale PvdA, dêr ‘t wy ús mei ús allen foar opjûn hawwe.’ Scholtanus stelt daartegenover dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen de landelijke en gemeentelijke politiek, omdat van ‘hem verwacht wordt dat hij in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen ook campagne voert voor de gezamenlijke lijst’. Hier scoort Scholtanus wel een puntje.

Vorige week meldt Scholtanus zijn afscheid telefonisch bij Roskam. Zij vindt het opstappen ‘een gebaar van minachting naar de PvdA-kiezer’. Maar Scholtanus uit Sybrandabuorren heeft zijn vertrek niet als zodanig bedoeld.

In het begin van 2023 baart Scholtanus opzien met vragen aan het college met betrekking tot de vervelende verkeerssituatie in en rondom Sneek als gevolg van de afgesloten PM-tunnel in de A7. Hij vraagt onder meer:

Is het college voornemens om inwoners te ondersteunen met eventuele auto vervangende maatregelen zoals een E-bike of openbaar vervoer, danwel het laten rijden van forensenbusjes? Zo ja, wordt hier dan rekening gehouden met alle inwoners?

Vermoedelijk spreekt Roskam hem aan op deze weinig briljante vraagstelling.

Scholtanus verder in de LC: ‘Dat ik fêsthâld oan myn sit hat der mei te meitsjen dat ik ien fan de iennigen bin yn de fraksje dy ‘t de belangen fan it plattelân ferdigenet.’

Dat hij aanblijft als zelfstandig raadslid valt het een en ander terecht op aan te merken. Scholtanus verdedigt dat met een gelegenheidsargument door te zeggen dat hij in de fractie een van de weinige belangenbehartigers van het platteland is. Tegelijk legt de eigenzinnige Scholtanus wel het stadse imago van de PvdA in de grote plattelandsgemeente Súdwest-Fryslân bloot.

Om zich duidelijk sociaal en lokaal te profileren ontvangt Scholtanus hier de naam van een nieuwe partij, die hij bij de KVK kan vastleggen:
Modern Sosjaal Lege Geaen.

Succes Pieter Jan Scholtanus.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:
Leeuwarder Courant, 24 augustus 2023.
https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-04-PvdA-I-Verkeerssituaties-A7-rijtijden-verkorten.pdf