Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

Jetten erkent risico’s landbouw bij lagere ambitie mestvergisting

(tekst: Veldpost)

Het kabinet oordeelt dat in 2030 45 procent van de mest vergist kan worden. En niet 75 procent zoals CE Delft constateerde. De bouwopgave en ontsluiting van de mest zijn te ambitieus.

In een Kamerbrief geeft minister Jetten voor Klimaat en Energie aan dat het kabinet de bijmengverplichting van groen gas voor 2030 bijstelt van 1,6 naar 1,1 miljard kubieke meter. De nieuwe doelstelling leidt tot 0,4 Mton minder directe emissiereductie dan vastgelegd in de Voorjaarsnota van 2023. De nieuwe ambitie komt neer op 3,8 Mton CO2-ketenemissiereductie, waarvan 2,4 Mton CO2 gerealiseerd uit mest.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/937932-jetten-erkent-risicos-landbouw-bij-lagere-ambitie-mestvergisting/