Categorieën
Columns Humor Politiek

HILDEGONDA: “D66 IS IN VERVAL”

Mijn echtgenote Hildegonda zegt het met overtuiging: “D66 is in verval”. Gezien de opiniepeilingen heeft ze volstrekt gelijk. I&O Research stelt op 9 en 24 oktober een score vast van slechts 6 zetels voor D66, terwijl de partij momenteel nog 24 zetels heeft.

“D66 heeft ook moreel flink ingeleverd”, aldus Hildegonda. Ze noemt als voorbeeld dat zeer geraffineerde telefoontje van Kaag aan Rutte op maandagochtend 10 juli, waarin Kaag mededeelde dat de D66-fractie vermoedelijk voor een motie van wantrouwen zou stemmen tegen de demissionair premier. “Kaag probeerde daarmee zelf minister-president te worden”, volgens mijn echtgenote.

Tijdens het D’66-leiderschap van Hans van Mierlo riepen de democraten wel inhoudelijke vraagtekens op, maar veel minder morele. Het betreft hier een verkiezingsaffiche uit 1986.

Esmeralda-Irene, een vrouw uit de vriendinnengroep van Hildegonda, heeft afgelopen week het lidmaatschap van D66 opgezegd. Een aangenomen motie op het D66-verkiezingscongres van 21 oktober waarin staat dat hoofddoeken, keppeltjes en andere godsdienstige uitingen bij de politie zijn toegestaan, deed voor haar de deur dicht. “D66 schendt daarmee de scheiding tussen kerk en staat: een liberaal grondbeginsel”, appt Esmeralda-Irene naar Hildegonda.

Zojuist komt Hildegonda de huiskamer ietwat verbouwereerd binnen met de mededeling dat Brenda-Alexandra, de eigenaresse van de lokale pluktuin, ook D66 verlaat. Brenda-Alexandra zat eerder in een provinciale programcommissie van de partij. Hildegonda: “Ze kan het niet accepteren dat de volledige Tweede Kamerfractie van D66 gestemd heeft tegen de motie-Eerdmans c.s. inzake de leus ‘Palestina vrij van de rivier tot aan de zee’.”

Door voorstanders en tegenstanders werd D’66-leider Jan Terlouw alom sympathiek gevonden.

“Jouw twee vriendinnen geven geen blijk van weinig politiek inlevingsvermogen en veel ongeduld”, zeg ik. “Ga jij als witte man opeens moderne intelligente vrouwen beledigen!”, klinkt het uit de mond van Hildegonda.

De verbale strijd geef ik op. Het is tijd voor een pittige oriëntatie op het programma van Nieuw Sociaal Contract.

Wiebe Dooper