Categorieën
Dieren Onderzoek Politiek

Groot deel bevolking bezorgd over beschikbaarheid en betaalbaarheid vlees

(tekst: Reinout Burgers op de site van Veldpost)

De Nederlandse bevolking heeft een andere mening over de toekomst van de veehouderij en het eten van vlees dan de Haagse politiek. De kloof tussen de Nederlandse bevolking en Den Haag is in de afgelopen twee jaar almaar groter geworden. Dat blijkt uit het Nationale Vleesonderzoek onder 2500 respondenten van onderzoeksbureau Zest Marketing.

De Tweede Kamer wil de ‘bio-industrie’ op zo kort mogelijke termijn uitfaseren. Een motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot die de regering daartoe oproept, is inmiddels aangenomen. ‘De ‘bio-industrie’ is erop gericht maximaal te produceren en heeft daarbij amper oog voor dierenwelzijn’, vindt de Tjeerd de Groot van D66. Maar hoe denkt de Nederlandse bevolking over de vleessector van boer tot bord? Die vraag stond centraal in het derde Nationaal Vleesonderzoek.

Het onderzoek is sinds 2021 inmiddels drie keer uitgevoerd. Dit jaar zijn enkele substantiële verschuivingen te zien in de uitkomsten. Een groot deel van de bevolking maakt zich in toenemende mate zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van vlees en de voedselzekerheid. Waar Den Haag onder aanvoering van met name Partij voor de Dieren en D66 fors inzet op het aan banden leggen van de veehouderij en het matigen van de vleesconsumptie, blijkt een groeiende groep Nederlanders daar volledig anders over te denken.

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Ketenorganisatie Schapenhouderij (KOS), Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS), LTO Vakgroep Kalverhouderij, LTO Vakgroep Schapenhouderij, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV),Vee & Logistiek Nederland en Vereniging van Kalverhouders (VVK). Het onderzoeksrapport komt binnenkort beschikbaar voor publicatie.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/967352-groot-deel-bevolking-bezorgd-over-beschikbaarheid-en-betaalbaarheid-vlees/