Categorieën
Juridisch Landbouw Natuur en milieu

Greenpeace verliest kort geding over aanscherping stikstofbeleid

(tekst: Veldpost)

Natuurorganisatie Greenpeace heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom de stikstofuitstoot van bepaalde beschermde natuursoorten al voor eind 2025 onder de Kritische Depositie Waarde (KDW) moet zijn gebracht. De overheid hoeft daarom niet op zeer korte termijn al extra stikstofmaatregelen te nemen. Dat oordeelt de voorzieningenrechter in een kort geding dat Greenpeace aanspande tegen de Staat.

De milieuclub eiste dat de Nederlandse Staat binnen drie maanden een plan van aanpak moet maken om de stikstofuitstoot drastisch te verlagen. Dit zou nodig zijn omdat sommige kwetsbare natuursoorten, die op de Rode Lijst staan, na eind 2025 onherstelbaar beschadigd dreigen te raken. Ook verwees de organisatie naar rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving, het RIVM en de Wageningen Universiteit. Allen concluderen dat de overheid met de huidige aanpak de stikstofdoelen van 2030 en 2035 niet gaat halen.

Het huidige stikstofbeleid zou daarom op zeer korte termijn aangescherpt moeten worden. Greenpeace noemde als maatregelen bijvoorbeeld gedwongen uitkoop van piekbelasters en het instellen van een maximumaantal dieren per hectare. Het doel daarvan is dat de stikstofuitstoot daardoor op korte termijn drastisch omlaag gaat.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/1032327-rechtbank-niet-eens-met-greenpeace-staat-hoeft-niet-op-zeer-korte-termijn-flinke-stikstofmaatregelen-te-treffen/