Categorieën
Media

Gratis geld voor winstgevend particulier Mediahuis (LC en DvhN) om controlerende taak nog beter uit te voeren

(tekst: Staatscourant op Liwwadders.nl)

Subsidies Tijdelijke subsidieregeling Onderzoeksjournalistiek 2022–2024, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft op 7 december 2022 besloten een bedrag van in totaal € 1.011.173,60 beschikbaar te stellen voor projecten binnen de Tijdelijke Regeling Onderzoeksjournalistiek 2022–2024.

De subsidieregeling bestaat uit 2 sporen:

−Ontwikkeling. Dit spoor is voor lokale en regionale media die naast hun dagelijkse journalistiek ervaring op willen doen met onderzoeksjournalistiek. In dit intensieve traject worden de organisaties nauw begeleid door mentoren en is er een vast budget vrijgemaakt voor scholing. Voorwaarde is dat mediaorganisaties een professionele, financieel stabiele basis hebben en een nieuwsvoorziening die op orde is.
−Samenwerking. Dit spoor is voor media die de krachten structureel willen bundelen om onderzoeksjournalistiek op hoog niveau te kunnen bedrijven in met name de regio’s buiten de randstad.
Voor de regeling is in 2022 een bedrag gereserveerd van in totaal € 1.460.000, te verdelen over de sporen Ontwikkeling en Samenwerking. De resterende middelen van € 448.826,40 zullen gebruikt worden voor de subsidieronde van 2024. Naast deze subsidies, wordt een deel van de middelen besteed aan begeleiding en coaching voor deelnemende projecten, aan de organisatie van evenementen en een onderzoek naar de effectiviteit van de regeling.

Het Bestuur heeft besloten om de volgende projecten in aanmerking te laten komen voor een uitkering:

Baarnsche Courant – Soester Courant

Spoor 2: Ontwikkeling

€ 47.000 (2023)
De Baarnsche- en Soester Courant denkt dat een toekomstbestendige lokale krant een stevige poot onderzoeksjournalistiek moet hebben. De redactie wil zich de komende periode richten op het leren herkennen van onderzoeksprojecten, zodat met (beperkt) vooronderzoek vastgesteld kan worden of een project haalbaar is.

Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant

Spoor 2: Ontwikkeling

€ 47.000 (2023)
Sinds 1 maart 2022 hebben het Dagblad van het Noorden (DvhN) en de Leeuwarder Courant (LC) een gezamenlijke onderzoekredactie. Deze bestaat uit 6,3 fte, inclusief een chef, en een trainee van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De behoefte aan het leren van (nieuwe) onderzoeksvaardigheden is erg groot. DvhN en LC vinden het belangrijk om meer tijd en ruimte vrij te maken om hun controlerende taak in de regio nog beter uit te voeren.

De regionale dagbladen Mediahuis: Noordhollands Dagblad, Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, Gooi- en Eemlander, IJmuider Courant

Spoor 2: Ontwikkeling

€ 47.000 (2023)
In de afgelopen twee jaar hebben de regionale redacties van Mediahuis stappen gemaakt op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Journalisten zijn vrijgemaakt om lokale thema’s meer uit te diepen, met als gevolg dat in gemeentes tegels werden gelicht. Ook weten regionale redacties elkaar sneller te vinden. Het Mediahuis wil de komende periode de onderzoeksgroep verder professionaliseren.

Ook kunt u raadplegen:

https://www.liwwadders.nl/gratis-geld-voor-winstgevend-particulier-mediahuis-lc-en-dvhn-om-controlerende-taak-nog-beter-uit-te-voeren/

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/stcrt-2023-340.html