Categorieën
Economie Financiën Politiek Súdwest

Gaat raad Súdwest akkoord met verlenging Ondernemersfonds?

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân besluit op donderdag 23 november over het al dan niet verlengen van het Ondernemersfonds. Volgens Jacques Hoogenboom heeft het Ondernemersfonds zich sinds de oprichting in 2015 niet aan de voorwaarden van de overeenkomst met de gemeente gehouden.

Jacques Hoogenboom is uitstekend op de hoogte van het reilen en zeilen van het fonds. Hij was namelijk betrokken bij de oprichting en ruim vier jaar fondsmanager. Vervolgens kwam hij nog met het fonds in aanraking als voorzitter van de Ondernemers Vereniging Makkum.

De grondslag van het fonds was de ‘Notitie Ondernemersfonds SWF versie 28 oktober 2015’. Dit document wordt ook genoemd in de contracten bij de oprichting in 2016 en de verlenging in 2019, aldus Hoogenboom. Daarbij is hij van mening dat de raad geen enkele toetsing heeft verricht ‘of de voorwaarden van die overeenkomst wel zijn nagekomen’.

Het stuit de voormalige fondsmanager tegen de borst dat er nauwelijks op democratische wijze met de gelden van het fonds wordt omgegaan. ‘Het voorstel voor een nieuw huishoudelijk reglement geeft de leiding van het Fonds nog meer mogelijkheden om te schuiven met de gelden zonder dat daarvoor toestemming van de kernen behoeft te worden gevraagd’, beweert Hoogenboom.

Het bestuur kan nu dus zelf bepalen hoeveel geld er van de kernen in het zogenoemde Fonds Gemeentebreed wordt gestopt, stelt hij. Daarin zitten projecten die voor het hele gebied van Súdwest-Fryslân voordelen opleveren. De beslissing welke projecten daarvoor in aanmerking komen, ligt echter bij het bestuur.

Hoogenboom beweert dat het bestuur op basis van de statuten daartoe niet bevoegd is. ‘In het verleden kon de Adviesraad, waarin meerdere trekkingsgerechtigde verenigingen vertegenwoordigd waren, nog enige invloed uitoefenen, maar die is inmiddels afgeschaft. In de Raad van Toezicht, die daarvoor in de plaats is gekomen, zijn de ondernemersverenigingen niet vertegenwoordigd.’