Categorieën
Fryslân Zorg

Fusiedatum MCL en Tjongerschans verplaatst naar 1 januari 2025

(tekst: MCL op Liwwadders.nl)

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en ziekenhuis Tjongerschans hebben besloten om de geplande juridische fusie, die oorspronkelijk gepland stond voor 1 januari 2024, te verplaatsen naar 1 januari 2025. Het fusietraject tussen MCL en Tjongerschans is een ambitieus en tegelijkertijd complex traject.

Om alle stappen zorgvuldig te doorlopen is voldoende tijd en ruimte nodig. De ziekenhuizen hebben geconstateerd dat de eerder afgesproken tijdlijnen voor de fusie te ambitieus zijn, daarom wordt nu toegewerkt naar 1 januari 2025.

Zorg kent grote uitdagingen

De reden waarom MCL en Tjongerschans de stap naar een fusie zetten heeft te maken met een aantal grote uitdagingen. Er is een snel stijgende zorgvraag doordat er meer ouderen zijn. Tegelijkertijd nemen de behandelmogelijkheden toe door technologische ontwikkelingen en – vaak – dure medicijnen. Dit alles leidt tot snel stijgende zorgkosten. Daarnaast zijn er minder mensen om het werk te doen, waardoor er nu al een groeiend tekort is aan medewerkers. Dit zet de zorg sterk onder druk. Door te fuseren kunnen beide ziekenhuizen de beschikbare capaciteit om zorg te leveren beter benutten en gezamenlijk investeren in nieuwe technologie. Beide organisaties zijn al onderdeel van hetzelfde concern, Zorgpartners Friesland, wat een fusie een logische stap maakt.

Plan op langere termijn

Medio juni 2023 hebben de bestuurders van de vier Friese ziekenhuizen MCL, Tjongerschans, Antonius en Nij Smellinghe, samen met de zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en coöperatie VGZ het voorkeursscenario van drie ziekenhuizen in plaats van vier gepresenteerd. Dat scenario beschrijft de toekomstige zorg in Friesland met een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten en een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure waar de ziekenhuislocaties van Antonius en Tjongerschans dan in opgaan. Dit is een plan voor de langere termijn en wordt de komende periode verder onderzocht op haalbaarheid. Het realiseren ervan duurt zeker tot 2030 en verder. De grote uitdagingen die de ziekenhuiszorg nu al heeft maakt dat Tjongerschans en MCL eerst willen fuseren.

Ook kunt u raadplegen: https://www.liwwadders.nl/fusiedatum-mcl-en-tjongerschans-verplaatst-naar-1-januari-2025/