Categorieën
Financiën Sociaal

FNV-leden stemmen in ruime meerderheid in met cao-eindbod Bouw & Infra werkgevers

UTA-eisen speerpunt volgende cao

(tekst: Hans Walthie op FNV.nl)

Bijna ¾ van de FNV Bouwen & Wonen leden hebben ingestemd met het cao-eindbod van de werkgevers. Zij kunnen een gemiddelde loonsverhoging tegemoet zien van zo’n 10%. Het eindbod wordt nu op korte termijn door de cao-partijen verder uitgewerkt tot een nieuwe 1-jarige cao.

Mooie stap

FNV cao-onderhandelaar Hans Crombeen: ‘De leden hebben gesproken en de meerderheid is akkoord. Qua loonsverhoging hebben we een mooie stap gemaakt met elkaar. Wel zijn veel van onze UTA (uitvoerend, technisch, administratief personeel) -leden terecht teleurgesteld over de door de werkgevers gedane voorstellen in dit eindbod. Eerder dit jaar lieten we als sociale partners een gezamenlijk onderzoek doen naar de werkdruk. Veel UTA werknemers ervaren die als zeer hoog. Daar zie je in het eindbod, op de zwaarwerkregeling voor uitvoerders na, niets van terug. Dit wordt voor ons dan ook absoluut een belangrijk speerpunt in de volgende cao-onderhandelingen.’

Belangrijkste cao-afspraken

Looptijd

Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (12 maanden).

Loon

Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen twee maal verhoogd:

Op 1-1-2024: 3,5% plus 50 euro per maand structureel (part-time naar rato).

Op  1-7-2024: 3,5% plus 50 euro per maand structureel (part-time naar rato).

De van toepassing zijnde cao-vergoedingen worden op de hierboven genoemde momenten verhoogd met de genoemde percentages.

Harmonisatie UTA- en bouwplaatspersoneel

Cao-partijen gaan het komende jaar een externe partij opdracht geven om te komen tot een inventarisatie bij vakorganisaties en werkgevers hoe in de nabije toekomst om moet worden gegaan met het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden van UTA- en bouwplaats-personeel in combinatie met het nieuwe functiewaarderingssysteem.

Zwaarwerkregeling

De huidige zwaarwerkregeling wordt per 1-1-2026 voortgezet met 5 jaar tot 1-1-2031, onder de randvoorwaarde dat de RVU-regeling gehandhaafd blijft. Sociale partners zijn het hier op landelijk niveau echter nog steeds niet over eens.

De functie van uitvoerder wordt met ingang van 1 januari 2024 toegevoegd aan de zwaarwerkregeling.

Maxima voor werktijd, pauze(s) en reistijd

 Voor UTA-werknemers geldt, net als voor bouwplaats-werknemers, dat de werktijd, voorgeschreven pauze(s) en werkelijke reistijd samen niet langer mogen duren dan 12 uur per dag (cao-artikel 2.2.3).

Instroom en behoud van leerlingen

Voor het bevorderen van de instroom en het behoud van leerlingen, komt er gedurende de looptijd van de cao een pakket aan maatregelen beschikbaar met een totale waarde van maximaal 20 miljoen euro per jaar, te betalen uit het O&O-fonds.

Stagevergoeding

De bedragen worden voor mbo-stagiairs verhoogd van 400 naar 550 euro per maand en voor hbo- en universitair stagiairs verhoogd van 550 naar 650 euro per maand.

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer UTA-werknemers wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 19 cent per kilometer naar 21 cent per kilometer en indien passend binnen de fiscale vrijstelling 23 cent per kilometer.

Onder de Bouw & Infra cao vallen ruim 120.000 UTA (Uitvoerend, Technisch, Administratief) –  en Bouwplaats werknemers.