Categorieën
Commentaar Nederland Politiek Súdwest

Financieel beleid Floriade onder de loep, ook tijdens algemeen directeurschap Jannewietske de Vries (2016-2018)

Almere Floriade Expo 2022 heeft een tekort van vele tientallen miljoenen. Lokale omroep 1Almere en Omroep Flevoland verrichten onderzoek naar de uit de hand gelopen kosten van deze tuinbouwtentoonstelling. In het najaar van 2021 stelt het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) daarvoor 130.000 euro beschikbaar. Ook de financiële gang van zaken onder algemeen directeur Jannewietske de Vries en Jan Willem Griep, directeur tuinbouw & financiën, wordt nader bekeken.

Jannewietske de Vries, momenteel PvdA-burgemeester van Súdwest-Fryslân, wordt per 1 januari 2016 algemeen directeur van de Floriade. De maand daarvoor komt bureau AT Osborne met kritiek op de tuinbouwtentoonstelling die niets te wensen overlaat: ‘Te weinig leiding, gemiste deadlines, geen teamgevoel en een organisatie die achter de feiten aanloopt waren de voornaamste punten van kritiek’, aldus Trouw begin juli 2017. Eerdere Floriade-edities kenmerken zich – ook – door rode cijfers: Venlo 2012 negen miljoen, Haarlemmermeer 2002 acht miljoen en Zoetermeer 1992 vijf miljoen.

In dezelfde krant staat dat de gemeente Almere de kosten van de Floriade inschat op 77 miljoen. Bij het uitkomen van een Masterplan is dat bedrag 94 miljoen. De Floriade Volggroep, een kritische groep raadsleden in Almere, wil in het voorjaar van 2017 graag een onderzoek naar de kosten ‘als de gemeente de stekker’ uit de Floriade trekt. Het voorstel behaalt geen meerderheid.  

Hans van Driem, directeur Floriade Zoetermeer in 1992, zegt in de zomer van 2017: ‘Het concept van de Floriade is dood. Uit. Over.’ Directeur Griep kan zich daar niet in vinden: ‘Groene wereldsteden laten straks bij ons in Almere zien welke problemen zij hebben en hoe zij die duurzaam en groen gaan oplossen’.  Jannewietske de Vries beweert destijds op Celebrate Green, de open dag: ‘Moet je je voorstellen dat straks 2,2 miljoen mensen de Floriade bezoeken.’ Zij kan terugblikken op een onjuiste inschatting.   

Begin juli 2018 wordt bekend dat Jannewietske de Vries de Floriade inruilt voor het burgemeesterschap van Súdwest-Fryslân. Ze blijft ondanks de financiële zorgen optimistisch over de voorbereidingen en uitvoering: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeente Almere en de staande expo organisatie, de Floriade B.V., een fantastische expo realiseren in 2022.’ Bijna gelijktijdig stapt de volledige Raad van Commissarissen op. De bekendste daarvan is President Commissaris Tjibbe Joustra die het besluit van vertrek verder niet wil toelichten, aldus Omroep Flevoland op 13 juli 2018.

Het is vier jaar later als politiek verslaggever Ton van der Laan in de Leeuwarder Courant van 25 april 2022 in Commentaar onder de creatieve titel ‘Ingetuind’ aandacht schenkt aan de Floriade. Hij schrijft dat de kosten van de tuinbouwtentoonstelling zijn opgelopen tot 125 miljoen. Interessant is dat toenmalig Floriade-wethouder Tjeerd Herrema aangeeft dat de tentoonstelling een ‘slechtnieuwsshow’ is. Opvallend is dat nergens  algemeen directeur Jannewietske de Vries in ‘Ingetuind’ wordt genoemd. Eveneens ontbreekt de naam van Marijke Roskam, hoofd voorlichting bij de Floriade onder De Vries. Beide vrouwen zijn hechte vriendinnen en prominente PvdA-ers in Súdwest-Fryslân: De Vries is er burgemeester en Roskam fractievoorzitter.  

Houdt Walter Monster, chef redactie Leeuwarder Courant en partner van Roskam, een oogje in het zeil om te voorkomen dat zij en De Vries negatief verschijnen in redactionele kolommen? Als die vraag her en der wordt gesteld en bevestigend wordt beantwoord, is een zekere verwevenheid blootgelegd tussen een Friese krant, die voorstaat onafhankelijke journalistiek te bedrijven, en belangen van twee vooraanstaande PvdA-politici in Súdwest-Fryslân.

De mienskip lêst in skêl lûd.

Wiebe Dooper

Belangrijkste bronnen:

https://www.villamedia.nl/artikel/stimuleringsfonds-steekt-130.000-euro-in-onderzoeksproject-floriade-2022

https://www.trouw.nl/nieuws/het-concept-van-de-floriade-is-dood-uit-over-klaar~bee16ae4/

https://lc.nl/friesland/Vragen-over-toekomst-Floriade-na-vertrek-Jannewietske-de-Vries-23382412.html