Categorieën
Commentaar Cultuur Fryslân Media Politiek Súdwest

EENHEIDSWORST OP SIEPERDA-SYMPOASIUM (herhaling)

(herhaald artikel uit april 2022)

Het Sieperda-Sympoasium besteedde op vrijdag 8 april 2022 in het HCL te Leeuwarden aandacht aan mediazaken in Friesland en met name aan de regionale en lokale journalistiek. Interessante thematiek. Jammer genoeg ontbreekt het aan pluriformiteit. Alle geïnviteerde mensen zijn min of meer afkomstig uit de gevestigde kanalen. Ook de genoemde Bert de Jong die zijn journalistieke loopbaan grotendeels doorbracht bij de Leeuwarder Courant.

Allereerst is niemand van het Friesch Dagblad geïnviteerd. Iemand als Abe de Vries, werkzaam voor deze krant, heeft een scherpe kijk op de Friese taal en media in relatie tot mienskip. Zelfs geen Peter Boomsma, die een alleraardigst boek schreef over mediazaken in It Heitelân. In De kracht van het lokale presenteert Boomsma de lezer een blik achter het Friese mediatoneel. Jan Jelle Klomp van Wâldnet en Andries Veldman van Liwwadders, dagelijks werkzaam met lokale en regionale journalistieke vraagstukken, zijn evenmin van de partij. Albert van Keimpema van het Fries Journaal doet ook zijn zegje niet. Hij is bij uitstek een geschikte man voor dit gebeuren, want deze journalist aarzelt niet pittige uitspraken te doen.

Hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, Sander Warmerdam, bereidt zich ongetwijfeld goed voor om op het Sieperda-Sympoasium wel overtuigd voor de dag te komen. Jammer genoeg onthoudt hij zijn lezers doelbewust informatie over diverse interessante lokale en regionale vraagstukken.

In het najaar van 2019 meldde ik aan hem enkele interessante onderwerpen, waar hij niets mee deed. In het voorjaar van 2020 en 2021 informeerde ik Warmerdam over kwetsbare issues van de politieke en ambtelijke cultuur in de gemeente Súdwest-Fryslân. Wederom keek hij toe. Warmerdam is een journalistieke grensrechter langs de zijlijn met een gat in de vlag.

Door de weigerachtige houding van Warmerdam verscheen de artikelenreeks over de politieke en ambtelijke cultuur van Súdwest op Liwwadders.

Ingrid Spijkers, directeur van Omrop Fryslân, is, naast Warmerdam, een van de sprekers op het mediasymposium. Prima natuurlijk. Misschien heeft ze wat leuks in petto, maar dat zal niemand doen schrikken. Haar partner Gerrit Hofstra is overigens de woordvoerder van Commissaris der Koning Arno Brok.

De bal is altijd rond op de Friese terp in een alom vertrouwde sfeer van ons kent ons.

WD