Categorieën
Columns Politiek

EEN (EERDERE) UIT NOOD GEBOREN SPREIDINGSWET

Driekwart eeuw geleden speelde spreiding van nieuwkomers ook al.

(tekst: Bert van den Braak op Parlement.com)

Bijzondere omstandigheden of opdoemende problemen waren soms aanleiding tot noodwetgeving. Een bekend voorbeeld is de Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid van 1974. Die wet gaf het kabinet-Den Uyl i de bevoegdheid om in te grijpen in onder meer de loonvorming en de huren, om daarmee te voorkomen dat de hogere olieprijzen door de Arabische olieboycot de economie (en werkgelegenheid) te veel zouden verstoren. De praktische toepassing van de wet was overigens beperkt.

Ook in de eerste naoorlogse jaren leidden nood en acute problemen al tot noodwetgeving. Een voorbeeld was de Wederopbouwwet uit 1950, die tot 1953 moest gelden. Uiteindelijk verviel de wet pas in 1965. Iets sneller ging het met de Noodwet ouderdomsvoorziening van minister Drees i. Die kwam in 1947 tot stand en werd tien jaar later vervangen door de AOW.

Leest u verder via: Een (eerdere) uit nood geboren spreidingswet – Parlement.com