Categorieën
Financiën Fryslân Politiek Súdwest

€21 miljoen voor Friese IJsselmeerkust

Het investeringsprogramma Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) van het Rijk stelt 21 miljoen Euro beschikbaar voor projecten aan de Friese IJsselmeerkust. Dit maakten minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Van der Wal van Natuur en Stikstof op 20 december bekend.

De PAGW is bedoeld voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en versterking van de natuur. In de periode 2030-2033 is 348 miljoen beschikbaar voor alle grote wateren in Nederland. Onder aanvoering van de provincie Fryslân werkten de gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de samenwerkende natuurorganisaties It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan deze aanvraag.

Uitvoering van de projecten staat gepland vanaf 2030. Tot die tijd werken de partijen de maatregelen verder uit en doorlopen ze procedures die volgens de Omgevingswet noodzakelijk zijn.