Categorieën
Boeken Overheid Politiek

DE NEOLIBERALE ELITE BLOOTGELEGD

Wie waren de mannen die in de jaren negentig als eersten het neoliberale gedachtegoed in Nederland verspreidden?  

(tekst: redactie BinnenlandsBestuur)

In haar proefschrift over onze marktconforme verzorgingsstaat fileert Naomi Woltring de introductie van het neoliberale gedachtengoed daarin. De hervormingen van die verzorgingsstaat werden geleid door topambtenaren, politici en wetenschappers die behoorden tot een gemeenschap van overwegend economisch of economisch-juridisch geschoolde mannen die neoliberale aannames deelden.
neoliberale ideeën en gaven daaraan een ­aura van vanzelfsprekendheid.

Te duur

In de jaren tachtig vond een gemeenschap van politici, topambtenaren en wetenschappers dat onze verzorgingsstaat te omvangrijk en te duur was en niet goed functioneerde. De uitgaven aan sociale zekerheid waren te hoog en de uitgaven aan volkshuisvesting dreigden ‘onbeheersbaar’ te worden, aldus topambtenaar van Economische Zaken Frans Rutten (CDA). 

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/de-wortels-van-het-neoliberalisme-blootgelegd