Categorieën
Politiek

De hoogste tijd, door Frans Timmermans

(tekst: voorwoord van GroenLinks/PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans in concept-verkiezingsprogramma)

Geen van de vele uitdagingen waar wij voor staan kan uitstel velen. Dat is de paradox van onze tijd: we hebben geen tijd te verliezen en
toch is er tijd nodig voor structureel herstel.

De klimaatcrisis vraagt om onmiddellijke en diepgaande actie. Actie
die wel ingebed moet zijn in een plan dat decennia duurt om helemaal
ten uitvoer te brengen. De sociale staat van Nederland schreeuwt om
herstel gebaseerd op vertrouwen, respect en solidariteit. Armoede en
uitsluiting moeten onmiddellijk worden bestreden, zodat er weer een
fundament komt waar iedereen op kan rekenen en niemand doorheen
zakt. Maar alleen structurele veranderingen kunnen dit duurzaam
borgen. En structurele veranderingen kosten tijd.

Nog nooit in de menselijke geschiedenis is het tempo van
veranderingen zo hoog geweest als nu. De technologische
ontwikkelingen gaan razendsnel, waarbij bijna dagelijks nieuwe
uitvindingen worden gedaan die de potentie hebben ons leven te
verbeteren. Maar die ook de potentie hebben de verschillen in de
samenleving sterk te vergroten en zelfs onze rechtsstaat, democratie
en veiligheid te bedreigen.
Of het nu gaat om de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis,
de armoede en sociale ongelijkheid in eigen land en wereldwijd,
de sturing van de razendsnelle technologische en industriële
veranderingen, de bedreigingen van de internationale veiligheid, de
borging van onze fundamentele rechten en vrijheden: op al deze
vlakken hebben wij een moderne en goed functionerende overheid
nodig. Een overheid die in staat is van uitdagingen kansen te maken
zonder iemand achter te laten. Een overheid die beschermt en de
vooruitgang bevordert.
Er is geen uitdaging zo groot, of we kunnen deze aan. Er zijn zoveel
kansen, voor iedereen, maar we moeten ze als samenleving wel
grijpen. Het begint met vertrouwen. Het vertrouwen in onszelf, het
vertrouwen in elkaar, het vertrouwen in een overheid die burgers
vertrouwen schenkt en daarmee de basis legt om van burgers ook
weer vertrouwen te krijgen.

Alleen op basis van vertrouwen kan een zo diverse samenleving
als de onze de toekomst vormgeven op zo’n manier dat iedere
inwoner van Nederland zich thuis kan voelen. Vertrouwen wordt
hersteld als we laten zien dat we samen de boel weer op de rails
zetten. Vertrouwen groeit als we elkaar met respect benaderen en
behandelen. Vertrouwen bloeit als we laten zien dat solidariteit geen
loze kreet is maar concreet wordt ingevuld doordat niemand meer
door een ondergrens zakt en iedereen weet dat we op elkaar en op
een beschermende overheid kunnen rekenen als dat nodig is.
Dit vertrouwen is ook nodig omdat herstel en versterking tijd
zullen vergen en van iedereen een bijdrage en soms ook offers
zullen vragen. Van de sterkste schouders zal worden gevraagd
ook de zwaarste lasten te dragen. Een herverdeling waarbij werk
aantrekkelijker en zekerder wordt gemaakt en van winsten en kapitaal
een grotere bijdrage wordt gevraagd is onontkoombaar en is de basis
voor een eerlijker en duurzamer economisch model. Dit vergt een
actieve aanpak die zich niet beperkt tot de landsgrenzen, maar ook
internationaal werkt aan herstel van vertrouwen en een veiligere en
eerlijkere wereld.

Dit land heeft zoveel potentie. We hebben in het verleden zoveel
zaken tot stand gebracht die anderen voor onmogelijk hielden. We
gingen voorop bij de openstelling van het huwelijk tussen personen
van gelijk geslacht, de bouw van de Deltawerken en later de
Ruimte voor de Rivier, een wereldvermaarde sociale zekerheid en
ouderenpensioen, en recenter de snelle groei van duurzame energie.
Dat land waar we trots op zijn en waar anderen met bewondering naar
kijken, dat kunnen we weer worden, als we samen optrekken.
Het is de hoogste tijd. Aan de slag.

Frans Timmermans

Ook kunt u raadplegen: https://groenlinkspvda.nl/wp-content/uploads/2023/09/GL-PvdA-VKP-Ongenummerd-2.pdf