Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Súdwest Verkeer

COLLEGE SÚDWEST-FRYSLÂN: AL VIJF MAANDEN AMATEURISME MET AUTOLUWE PROEF SNEEK

Op zondag 2 juni 2024 duurt de autoluwe proef van de Sneker binnenstad exact vijf maanden, want deze begint op dinsdag 2 januari 2024. De opzet en uitvoering van dit verkeersproject is onder de maat. Daarom kan het college van PvdA, CDA en FNP amateuristisch politiek handelen worden verweten.

FOUTIEVE VOORBEREIDING

Allereerst is er tijdens de voorbereiding niet of nauwelijks gekeken naar eerder gemaakte fouten en positieve zaken ten aanzien van de infrastructuur van de stad Sneek. Daarvoor verwijs ik naar bijgaande artikelen:
1. https://www.brekt.nl/onjuiste-visie-op-sneek/
2. https://www.brekt.nl/uitbreidingsplan-sneek-1925/

Daarnaast is onvoldoende rekening gehouden met de structuur van het centrum van de Waterpoortstad. Daarover kunt u meer lezen, via:
https://www.brekt.nl/structuur-sneker-centrum-is-ongeschikt-voor-de-huidige-autoluwe-proef/

Ook is een inadequate inschatting gemaakt van duur van de aanwezigheid van verkeersbegeleiders. Het is de bedoeling dat deze twee weken de autoluwe proef ondersteunen, inmiddels staan ze er vijf maanden. Voor deze kosten draait de belastingbetaler in Súdwest op.

Bovenstaande tekst is afkomstig van de Linkedin-pagina van wethouder Michel Rietman. De tweede zin van de eerste alinea luidt: In gesprek zijn en een dialoog voeren met inwoners en ondernemers over wat ons samen verbindt, vind ik het meest waardevolle aan mijn werk als wethouder.

ONJUIST ANTICIPEREN

Allereerst schort het uitvoerend PvdA-wethouder Rietman aan empathisch vermogen, want in de persconferentie van woensdag 14 februari 2024 laat hij na verontschuldigingen – of wat daarvoor door kan gaan – te maken voor het invoeren van onjuiste gegevens in navigatiesystemen en apps om ontwikkelingen van de autoluwe proef tussentijds bij te sturen.

Op basis van verkeerde veronderstellingen, zoals de omvang van het sluipverkeer in de Noorderhoek, de Noordoosthoek en het Sperkhem, wordt de autoluwe proef van de Sneker binnenstad uitgebreid naar genoemde wijken, waar verkeersbeperkende maatregelen worden genomen, zoals een in te voeren 30 km-zone langs de Worp Tjaardastraat.

Blijkens een pittige tekst van de VOS werkgroep Binnenstad, bekendgemaakt op 25 april 2024, bestaan er vraagtekens omtrent het vertrouwen in de aanpak van het college. De werkgroep ijvert in het artikel met name voor heropening van de Prins Hendrikkade en schrijft verder:
Ondanks de genomen tussentijdse maatregelen verandert de mening van velen niet. Om de geest weer in de fles te krijgen, zal er volgens ons, de VOS werkgroep Binnenstad, door de gemeente SWF een groot gebaar gemaakt moeten worden. Dat geeft weer ruimte om met de ondernemers en de gemeente over de toekomst te spreken. Nu hangt de autoluwe proef als een donkere wolk boven ons. (https://www.ondernemendsneek.nl/actueel/nieuws/pilot-autoluw)
Met tussentijdse maatregelen wordt onder meer bedoeld het terugbrengen van de duur van de autoluwe proef van 18.00 uur naar 17.00 uur.

Naar aanleiding van bovenstaande tekst vindt er pas drie weken later, op donderdag 16 mei, overleg plaats tussen een delegatie van de VOS (Verenigd Ondernemend Sneek), onder wie voorzitter Sibold Jellema en het college, namens welke burgemeester De Vries en wethouders Dam en Rietman zijn vertegenwoordigd. Vrijdag 17 mei meldt Jellema aan zijn achterban dat het college op dinsdag 18 juni een besluit neemt over significante aanpassingen.

Verkiezingsplakkaat Nieuw Sociaal.

Op 16 mei beantwoordt het college vragen van raadslid Jacoline Engelmoer-Leeuwen van Nieuw Sociaal en spreekt over aanpassingen aan de autoluwe proef per 18 juni, maar niet dat het significante zijn. En daar zit een verschil in met de uitleg die Jellema aan zijn leden geeft.
(beantwoording aan Engelmoer: https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2024/05/2024-05-01-NS-I-Pilot-autoluw-brief-VOS-antwoorden.pdf)

Conclusie

Veel ondernemers en burgers uit Sneek en de regio begrijpen weinig tot niets van het belang van de autoluwe proef, omdat die slecht is opgezet en uitgevoerd.

Verder is een steekhoudend argument tegen de autoluwe proef tweeledig, namelijk dat het college van Súdwest-Fryslân onder leiding van burgemeester Jannewietske de Vries: ten eerste het aanzien van de koopstad en de watersportstad Sneek schaadt en ten tweede de politieke status van de gemeente Súdwest-Fryslân op de proef stelt.

Inmiddels is er sprake van vijf maanden politiek amateurisme met betrekking tot de autoluwe proef. Dit dient zo snel mogelijk te zijn afgelopen.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen zijn zoveel mogelijk in de tekst weergegeven.