Categorieën
Europa Natuur en milieu Water Weer

Boerenweercolumn: Extreemste weerjaar ooit gemeten dreigt te eindigen met dijkdoorbraken

(tekst: Veldpost, 27 december)

De waterschappen en Rijkswaterstaat bezweren al maanden dat ze de waterveiligheid situatie onder controle hebben. En dat hebben ze tot op zekere hoogte ook. Indrukwekkend. Maar de waterafvoer uit Duitsland niet en de regenhoeveelheden ook niet.

De autoriteiten in de regio Deventer (OV) erkennen nu dat de dijk die het stadscentrum moet beschermen vandaag of morgen niet langer toereikend zou kunnen blijken te zijn. Alle ‘Ruimte voor Rivier’ ingrepen en ‘Hoogwaterbeschermingsprogramma’s ten spijt. Is dat verwijtbaar?

Overleg met Duitsers

Het roept wel vragen op waarom er in korte tijd vanuit Duitsland zoveel water de IJssel in kan stromen. In heel Oost-Nederland zijn de regenriviertjes vanuit Duitsland in kolkende watermassa’s veranderd. Want niet alleen in Nederland regent het al maanden recordhoeveelheden, maar ook in een minstens zo groot gebied in dat deel van Duitsland, dat op Nederland afwatert. Het Waterschap Rijn en IJssel meldde dan ook dat het overlegt met de Duitse collega’s over het verminderen van de waterafvoer naar Nederland.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/903771-boerenweercolumn-extreemste-weerjaar-ooit-gemeten-dreigt-te-eindigen-met-dijkdoorbraken/