Categorieën
Dieren Foto's Natuur en milieu

BEAUTIFUL BLACK

Kunstenaar Jelle Schotanus laat ons tijdens zijn ochtendwandeling
rondom Beetsterzwaag meegenieten van de aanwezigheid van schitterende Friese paarden. De twee paarden zwart en het beeld voor de helft donker; de foto wordt daardoor, volgens mij, zeer fraai. Stabyhoun Wietske, de dappere metgezel van Jelle, zal tijdens het maken van het beeld achter een bunzing hebben aangezeten of ze had tussentijds al een mol in de bek.

WD