Categorieën
Europa Financiën Landbouw Politiek

Achteraf terugkomen op verduurzamingsafspraken door LNV is onacceptabel

(tekst: persbericht LTO Nederland, 1 december 2023)

In Europa ontvangen boeren en tuinders een financiële tegemoetkoming als zij extra maatregelen nemen voor klimaat, milieu, natuur en dierenwelzijn. Deze tegemoetkomingen – betaald vanuit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – worden vooraf bekend gemaakt, zodat boeren weten waarmee ze rekening kunnen houden.

In Nederland hebben boeren en tuinders zich massaal ingespannen om deze extra stappen te zettenOm aan de strenge voorwaarden te kunnen voldoen, hebben boeren hun bedrijfsvoering aangepast en geïnvesteerd in duurzaamheid. Deze keuzes en investeringen zijn op basis van toegezegde bedragen gemaakt. Daar zijn kosten en opbrengstdervingen mee gemoeid. Het feit dat de overheid de financiële compensatie achteraf eenzijdig met 26 tot 33% terugdraait, is onbetrouwbaar, onbehoorlijk en onacceptabel. De overheid móet zich aan haar afspraken houden. En LNV móet deze schending van afspraken intrekken en compenseren.

Het aantal boeren dat zich dit jaar bereid heeft getoond om voor de meest ambitieuze inspanning te kiezen, is hoger dan waar het ministerie rekening mee heeft gehouden, waardoor het gereserveerde budget op de LNV-begroting onvoldoende is. Maar het kan niet zo zijn dat LNV zijn woord breekt en boeren in de steek laat. Onze leden komen bedrogen uit. Op deze wijze worden boeren ontmoedigd om volgend jaar weer mee te doen aan de eco-regeling en zal de toekomstige deelnamebereidheid afnemen.

Vandaag publiceerde minister Adema in de Staatscourant de ‘vaststelling van voorlopige tarieven GLB 2023’. Eerder was aan boeren en tuinders een basispremie toegezegd voor boeren die maatregelen nemen voor milieu en biodiversiteit van € 221 per hectare, maar dat wordt naar beneden terug gedraaid naar € 148 per hectare (een korting van 33%). Voor boeren en tuinders die daarbovenop aanvullende maatregelen namen waarmee ze kwalificeerden voor de categorie ‘brons’ was een vergoeding van € 60 per hectare toegezegd, maar dat word terug gedraaid naar een vergoeding van € 44 (een korting van 27%). Voor boeren die maatregelen hebben genomen waarmee ze in de categorie ‘zilver’ kwalificeerden, was een toezegging van € 100 per hectare gedaan, maar dit wordt € 74 (een korting van 26%) en voor boeren die kozen voor de maximale inspanning waardoor ze voor ‘goud’ kwalificeerden, was een vergoeding van € 200 per hectare toegezegd, maar dit wordt € 148 (een korting van 26%).

Kortom: alle vergoedingen die door LNV aan boeren en tuinders belooft waren als zij aanvullende maatregelen zouden nemen voor natuur, milieu, biodiversiteit, klimaat, water en dierenwelzijn zijn eenzijdig, zonder overleg en zonder inhoudelijke onderbouwing achteraf fors terug geschroefd. Dit raakt aan het basisvertrouwen tussen boer en overheid.

Oproep
LTO roept de Tweede Kamer met klem en nadruk op om bij de behandeling van de LNV-begroting het financiële gat te dichten en deze voorlopige vergoedingen bij te plussen zodat de gemaakte afspraken nagekomen worden. Vorige week liet minister Kaag van Financiën weten dat Nederland dit jaar een onderbesteding heeft van € 4,5 miljard. Er is, plat gezegd, voldoende budgettaire ruimte. De enige vraag is of de Rijksoverheid, het ministerie van LNV en de Tweede Kamer bereid zijn om afspraken na te komen die zij gemaakt hebben met onze Nederlandse boeren en tuinders.

Raadpleegt u eventueel ook: https://www.lto.nl/het-achteraf-terugkomen-op-verduurzamingsafspraken-door-lnv-is-onacceptabel/