Categorieën
Commentaar Sneek Súdwest Verkeer

ZORGEN OVER ‘AUTOLUW’ IN ‘T VATICAAN EN VERKEERSDRUKTE IN HET SPERKHEM

Op woensdagavond 3 april was de informele bijeenkomst over ‘autoluw’ in restaurant ‘t Vaticaan aan het Grootzand in Sneek. Er kwam nog een vijftal mensen opdagen dat zich niet had opgegeven, waardoor ruim 45 personen aan tafel gingen rond de klok van 19.00 uur.

De avond werd geopend door gastheer Sjoerd Schot, waarna Wiebe Dooper het woord overnam. Hij vertelde dat enkele sprekers
uit het politiek circuit van Súdwest het woord niet konden voeren, omdat ze zeer vervelende berichtgeving over het autoluwe thema ontvangen. Een trieste gang van zaken. Overigens werden ook twee voorstanders van buiten de politiek geïnviteerd om deze avond te spreken, maar zij weigerden.

Dooper kondigde vervolgens een tweetal sprekers aan, Francisca Batstra en Hans Efdé. Daarna was er telkens gelegenheid op elkaar te reageren. Hierdoor ontstond voor, tijdens en na de maaltijd een levendige avond.

Logo Nieuw Sociaal.

Ook kwamen de aanwezige raadsleden aan het woord: Pieter Greidanus (Nieuw Sociaal), Hylke Jellema (FVD), Menno de Vries (PVV) en Sjoerd Hettinga (GBTL). Theo van Wamel, Ids Eckhardt en Henk Hamstra waren de drie laatste uitgenodigde sprekers.

Eveneens kwam de VOS (Verenigd Ondernemend Sneek) ter sprake. Een ondernemer meldde dat hij zijn lidmaatschap had opgezegd uit teleurstelling over de handelswijze van de VOS met betrekking tot de autoluwe proef. Daarop adviseerde iemand vooral lid te blijven en via overleg zaken aan de orde te stellen.

In ieder geval maakten diverse winkeliers duidelijk minder klanten over de vloer te krijgen sinds de invoering van de autoluwe proef op dinsdag 2 januari. Ook werd naar voren gebracht dat zaken minder omzet draaien.

Gezien de verscheidenheid van het aantal aanwezigen uit: de zorg, de installatiesector, veevoedersector, gepensioneerden, huisvrouwen, inwoners van Heeg, Langweer, Bolsward, Hommerts en Nijland, kan worden afgeleid dat deze autoluwe proef niet louter de Snekers winkeliers treft, maar de gehele regio.

Historische foto van de Harinxmabrug of Sperkhembrug.

Over ruim een maand wordt er in een ander lokaal etablissement wederom van gedachten gewisseld over de autoluwe proef. Dat is nodig, omdat de gevolgen van de autoluwe proef dagelijks merkbaar blijven, zoals donderdagmiddag 4 april in het Sperkhem.

Francisca Batstra, lid van de ‘Werkgroep Autoluw Sneek’, vertelde dat ze rond 14.15 uur enkele minuten diende te wachten voor het oversteken van de Willem Lodewijkstraat vanwege ‘een enorme sliert auto’s’ die passeerde als gevolg van de Harinxmabrug, welke open had gestaan.

BREKT.NL gaat nauwlettend in de gaten houden of dit zich herhaaldelijk voordoet. Indien dat het geval zal zijn, wordt het vermoeden van nogal wat inwoners bevestigd dat door de autoluwe proef extra verkeershinder ontstaat vanwege openstaande bruggen.

Wiebe Dooper