Categorieën
Nederland Politiek Wonen

Wordt het niet eens tijd voor een OMT voor de woningcrisis?

Het zijn allang niet meer alleen de starters die last hebben van de situatie op de woningmarkt. Iedereen die ‘woont’ voelt de pijn. Kopers, doorstromers, huurders, instromers en zelfs de statushouders. Het is een nationaal probleem dat nationaal opgelost moet worden. Er ligt dus een hele belangrijke rol voor de minister van Wonen. Want als er één persoon is die zich verantwoordelijk zou moeten voelen om dit probleem op te lossen, dan is het Hugo de Jonge wel. Misschien is dit probleem wel hardnekkiger dan zijn vorige ‘klus’.

Je zou als woonconsument haast denken: “Even niets doen en wachten tot het overwaait”. Maar dat is een slecht advies. Want alle sectoren van de woningmarkt lijken op slot te zitten. De tijdelijke opleving van de rente, waardoor het woningaanbod op Funda.nl is gestegen, zal ook van korte duur zijn. In no time wordt dat extra plukje aanbod verkocht en zijn we weer terug bij af.

Doorstroming

Doorstroming in de markt is één van de belangrijkste zaken die bij kan dragen aan de oplossing. De woningzoekers en verkopers in de koopwoningmarkt lijken nu te staken en dat is funest. De koopwoningmarkt is traditioneel gezien de motor van de woningmarkt als geheel. Als die een goede doorstroming kent, brengt dat de andere sectoren zoals bijvoorbeeld de huurmarkt ook mee in beweging.

Nieuwbouw is een manier om doorstroming te realiseren. Maar we zien dagelijks dat de bouwproductie niet gehaald wordt. Bouwen is dus veel te complex om op korte termijn de noodzakelijke doorstroming te krijgen. Er is dus meer nodig. Slimme technologie en de juiste regelgeving vanuit de Den Haag. Kortom, meer publiek private samenwerking in de woningmarkt. Wordt het niet eens tijd voor een OMT voor de woningcrisis?

Jeroen Wilhelm, Algemeen directeur Cribb

‘Cribb is een platform dat woningzoekers de mogelijkheid biedt om in een markt met weinig aanbod, inzage te krijgen in méér woningaanbod dat niet via de reguliere huizensites te vinden is. Het gaat hierbij om woningaanbod van andere woningzoekers.’