Categorieën
Columns Politiek

Wopke Hoekstra blijft zitten waar die zit en roert zich inhoudelijk onhandig

Voor tijdrekken haalt CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra een ruime voldoende op zijn rapport. Hoekstra wil voor de zomervakantie niet meer met de andere drie regeringspartijen in gesprek over de stikstofsores. ‘Eerder was dat nog wel de inzet van de partij’, aldus Nieuwe Oogst.

Ook vertelt Hoekstra, na de minsterraad van vrijdag 23 juni, wederom dat 2030 als streefjaar van stikstofreductie van tafel moet. Maar wat zijn de uitlatingen van hem nog waard? Door het dramatisch verlies van zijn partij met de Statenverkiezingen van half maart kiest hij voor de optie heronderhandelen. Hij stelt daarbij onder meer als voorwaarden dat er eerst een Landbouwakkoord dient te zijn en de coalitievorming in de provincies rond moet zijn.

Tsja, nu er geen Landbouwakkoord is, wordt het lastig voor Hoekstra. Er is sprake van een zekere chaos en daar kan hij niet mee omgaan. Hoekstra ziet liever modellen met cijfers. En dat zomerreces wordt voor hem een lastig denkproces.

Vorige week zaterdag 17 juni staat in de Leeuwarder Courant dat Hoekstra klachten van CDA-bestuurders uit de regio over de spreidingswet, ‘die gemeenten moet dwingen asielzoekers op te nemen’, serieus heeft te nemen. Daartegenover staat dat de wet wordt gesteund door de CDA-fractie in de Tweede Kamer, aldus staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) in diezelfde LC-editie. Hier zit Hoekstra lelijk in een spagaat.

Deze CDA-leider klungelt maar wat aan; hij heeft geen politiek instinct.
Geef Hoekstra een rekenmachine. Daar fleurt-ie van op.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/06/23/cda-wil-niet-meer-voor-de-zomer-met-coalitie-praten-over-stikstof

Leeuwarder Courant, 17 juni 2023.