Categorieën
Fryslân Onderwijs Wonen

Wietse Elzinga over Leeuwarden: Wel studentenstad willen zijn maar geen studentenhuisvestingbeleid

Kantelpunt

Nu snap ik waarom we in de Groene Ster nog geen verandering hebben weten te bewerkstellen: we ontberen een positief kantelpunt! In de marge van de klimaattop die gaande is stellen wetenschappers dat een positief kantelpunt zeer wenselijk is.

In plaats van kantelpunt hebben we het ook wel over omslagpunt, het punt waarop een sociaal of fysisch systeem van toestand verandert. Water verandert bij dalende temperaturen in ijs, ijs heeft beduidend andere eigenschappen dan water. Stijgt de temperatuur weer dan gaat ijs over in water, de oorspronkelijke situatie is teruggekeerd. Of dit fenomeen ook van toepassing is op het klimaat is twijfelachtig, hooguit kunnen we een bepaalde trend afbuigen. Klimaatwetenschappers stellen dat de neuzen van mensen in dezelfde richting moeten staan, alleen bij een gedragsverandering van velen ontstaat een positief kantelpunt: het systeem klimaat gaat naar een andere, meer wenselijke toestand.

Dichter bij huis hebben we het systeem Vlietzone, een probleemwijk. Oorspronkelijk woonden de eigenaren van de woningen in hun eigen huis, ze zouden misschien wel wat anders willen: helaas geen alternatieven.

Leest u verder via: https://www.liwwadders.nl/wel-studentenstad-willen-zijn-maar-geen-studentenhuisvestingbeleid/