Categorieën
Fryslân Water Weer

Wetterskip Fryslân: We zetten zeven retentiepolders in

(tekst: Wetterskip Fryslân)

We zetten vandaag zeven retentiepolders in voor het tijdelijk opslaan van water. Dat is nodig om greep te houden op de waterstand in de Friese boezem, het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in de provincie.

4 miljoen kubieke meter

De retentiepolders die we inzetten liggen bij Burgum (Soestpolder), Goëngahuizen (It Eilân) en Smalle Ee, Beetsterzwaag (Simmerpolder), Donkerbroek, Oosterwolde (De Harken) en Mildam. Deze gebieden kunnen samen ongeveer 4 miljoen kubieke meter water bergen. Door ze te laten vollopen kunnen we een verdere stijging van de gemiddelde boezemwaterstand met 3 centimeter voorkomen.

Om ze te kunnen gebruiken worden de retentiepolders afgesloten van de bemaling. Hierna wordt met het openen van schuiven boezemwater ingelaten, tot het waterniveau in de polders gelijk is aan dat in de boezem. Het gebufferde water kan op een later tijdstip weer gecontroleerd worden weggemalen naar de boezem.

Gemalen draaien op volle toeren

Er is bewust gekozen voor het inzetten van zeven polders in de oostelijke helft van de provincie. De afgelopen dagen is hier door de westenwind veel water naartoe gestuwd. Door deze polders te gebruiken reduceren we de hoeveelheid water die terugstroomt naar het zuidwesten van de provincie. Daar draaien het Hooglandgemaal en het Woudagemaal op volle toeren om water naar het IJsselmeer te pompen.

Boezemstand op 31 centimeter -NAP

De gemiddelde waterstand in de boezem was vanochtend opgelopen naar 31 centimeter beneden NAP. Normaal geldt een streefpeil van 52 centimeter – NAP. De verwachting is dat het waterniveau de komende dagen nog een paar centimeter zal oplopen. Vrijdag wordt nog regen verwacht.

Vanaf vandaag is het weer goed mogelijk om via het Lauwersmeer te spuien naar de Waddenzee. De afgelopen dagen waren de mogelijkheden hiervoor minimaal door de hoge zeewaterstand. De verwachting is dat dit de komende dagen verlichting zal brengen.

Andere maatregelen

De afgelopen dagen zijn meer maatregelen getroffen om de boezemwaterstand beheersbaar te houden. Er is zoveel mogelijk water vastgehouden in de polders in ons beheersgebied. Op vier plaatsen zijn woensdag zandzakken ingezet om op kwetsbare plaatsen kades tijdelijk te verhogen. Op vijf plaatsen draaien noodpompen om schade aan bebouwing te voorkomen.

Woudagemaal tot en met vrijdag open 

De mogelijkheden om het draaiende Woudagemaal te bezoeken zijn de komende dagen beperkt. Voor vandaag en vrijdag zijn alle toegangsbewijzen uitverkocht. Op zaterdag en zondag is het gemaal niet open voor bezoekers. Actuele berichten over openingstijden zijn te vinden op de website van het Woudagemaal(externe website).

Ook kunt u raadplegen: https://www.wetterskipfryslan.nl/news/update-4-januari-we-zetten-zeven-retentiepolders-in