Categorieën
Foto's Humor Kunst

WAT BIEDT MIST?

Fotografe en kunstenares Els Brouwer levert een fraaie bijdrage met aanwezige mist in een bosperceel tussen Zeegse en Schipborg.

Mist brengt door middel van een goed genomen landschappelijke opname een mysterieuze atmosfeer teweeg.

Een mistig en mysterieus getint beeld is niet direct te doorgronden; er is sprake van een interne en onbewuste gedachtewisseling zonder taalkundige uiting.

Mist biedt een creatieve en fijnzinnige prikkel. Mist biedt een sluier van stilte. Door de existentie van mist draven we minder door.

Mist brengt pas op de plaats. Graag meer mist a.u.b.

Wiebe Dooper