Categorieën
Foto's Natuur en milieu

WANDELEN AAN HET WAD

Wim Schut presenteert een creatieve foto van een onschuldig wandelingetje langs de rand van de Waddenzee. Er zit een prikkelend punt in de opname tussen enerzijds natuurwaarden en anderzijds de horizonvervuiling van windmolens gekoppeld aan – eventuele vervuilende – industrie.

WD