Categorieën
Ethiek Onderzoek Sociaal Welzijn

Waarom neemt de eenzaamheid in Nederland niet af?

(tekst: Anja Machielse op SocialeVraagstukken.nl, 21 december 2023)

Eenzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda en wordt gezien als een belangrijk gezondheidsprobleem dat iedereen in de samenleving aangaat. Sinds 2018 is er een nationaal actieprogramma om eenzaamheid tegen te gaan, landelijke campagnes om burgers bewust te maken van eenzaamheid en lokale coalities die de handen ineen slaan om eenzaamheid aan te pakken.

Maar ondanks deze inspanningen neemt de eenzaamheid in Nederland niet af. De vraag is waarom de aanpak zo weinig effectief is en hoe we betere omstandigheden kunnen creëren voor personen op wie de aanpak is gericht.

Leest u verder via: Waarom neemt de eenzaamheid in Nederland niet af? – Sociale Vraagstukken