Categorieën
Columns Fryslân Politiek Vervoer

VVD-gedeputeerde Avine Fokkens en gestrekte buslijnen

In het VVD-verkiezingsprogramma voor de aanstaande Statenverkiezingen in Fryslân staat: Kan de bus nog door iedere kern rijden of moeten lijnen gestrekt worden? Gestrekte buslijnen, da’s onbegrijpelijke kost.

Het kost Klaske Smid vanuit Hemelum bijna twee uur om Leeuwarden te bereiken. Tijdens die lange reis mijmert Klaske niet over een heldere omschrijving van gestrekte buslijnen. Geen beginnen aan.

VVD-gedeputeerde Avine Fokkens deelt Omrop Fryslân mede dat het openbaar vervoer in It Heitelân bijna één miljoen euro per week kost. Vallen daar ook gestrekte buslijnen onder?

Wederom werp ik een blik op het VVD-program:
Als een buslijn gestrekt is vinden wij het belangrijk dat er of
een belbus of een taxilijn een alternatief is om in de desbetreffende kern zelf te komen.

Met name door de zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is, volgens mij, het begrip gestrekte buslijnen geïntroduceerd. Het gaat bij MKBA erom dat de overheid ‘meetbare’ afwegingen maakt.

Een voorbeeld daarvan is het rapport “De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden” van I&M/KiM, dat voor verschillende modaliteiten en reismotieven een economische waarde aangeeft in euro’s per persoon per uur reistijd.

Politieke besluitvorming is teveel afhankelijk geworden van ingewikkelde modellen en uitkomsten daarvan. Vraagstukken zijn daardoor gedegradeerd tot ordinaire centenkwesties. Inhoud is vers twee.

Heeft VVD-gedeputeerde en lijsttrekker Fokkens het lef te verkondigen dat terugkeer van openbaar vervoer in overheidshanden een zeer hoge prioriteit heeft? Neoliberale partijgenoten in het Haagse vinden dat sowieso niet leuk.

Hopelijk ondervindt Klaske geen vertraging vandaag.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen

https://vvd.frl/files/start/Verkiezingsprogramma%20VVD%20Frysla%CC%82n%20PS23.pdf

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1196568/fryslan-kiest-is-de-ov-hub-de-oplossing-voor-het-openbaar-vervoer

https://www.mobiliteitsplatform.nl/blog/gestrekte-lijnvoering-of-een-goed-functionerend-knooppunt

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-een-maatschappelijke-kosten-batenanalyse-mkba-inzetten