Categorieën
Politiek Súdwest Verkeer

Vragen PvdA SWF over verkeerssituaties in Súdwest

(tekst: Pier Visser, raadslid PvdA Súdwest)

Sinds maandag 4 maart jl. is de N354 (Sneek-Leeuwarden) tussen Dearsum en Tsienzerbuorren voor enkele maanden afgesloten i.v.m. de aanleg van 2 ovatondes. Het gevolg van deze afsluiting is extra
verkeersdrukte op de Bûtlânswei-Koaiwei (traject Jirnsum-Offenwier) de Albadawei (Jirnsum-Poppenwier).

Dit zijn 60-km wegen die deze extra verkeersdrukte, met name in de spits, niet of nauwelijks aankunnen. Deze wegen zijn smal maar recht en nodige daardoor wel uit om behoorlijk door te rijden. Bovendien lijkt
de Bûtlânswei op een voorrangsweg, maar is dit niet. Dit zorgt bij de afslagen naar Poppenwier en Tersoal met regelmaat voor onveilige situaties. De wegen hebben van oorsprong landbouwbestemming.
Personenauto’s zijn toegestaan, vrachtverkeer echter niet (bestemmingsverkeer uitgezonderd).

Echter, ook het vrachtverkeer maakt nu volop gebruik van genoemde wegen. Aanwonenden en bewoners van de dorpen spreken hun zorg uit over de toegenomen drukte en de daarmee samenhangende
verkeersveiligheid, temeer daar de komende periode met het naderend voorjaar een toename te verwachten valt van landbouwverkeer en het aantal fietsers. De gemeente Súdwest-Fryslân is de wegbeheerder van de genoemde trajecten.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Is het college op de hoogte van de toegenomen verkeersdrukte op de genoemde trajecten en zijn er mogelijkheden om de verkeersdruk op de genoemde wegvakken te verminderen??
  2. Kunnen er op korte termijn door de gemeente als wegbeheerder van genoemde trajecten borden geplaatst worden waarbij het verkeer op de Bûtlânswei vanuit Jirnsum bij de afslagen Poppenwier (Albadawei) en Tersoal (Wiersterwei) er op gewezen wordt dat verkeer van rechts voorrang heeft?
  3. Kunnen er (bij de boerderijen) aan/op de Bûtlânswei snelheidsbeperkende maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke drempels?
  4. Kan er gehandhaafd worden op het tegengaan van vrachtverkeer welke de Bûtlânswei nu als doorgaande weg gebruikt op het traject Sneek-Grou?
  5. Kan er bij de politie worden aangedrongen op het uitvoeren van snelheidscontroles (met name tijdens de spits) op de genoemde wegen?

Ook kunt u raadplegen: https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2024/03/2024-03-20-PvdA-I-Toename-verkeersdrukte-Butlanswei-Koaiwei-Jirnsum-Offenwier-en-Albadawei-Poppenwier-vragen.pdf