Categorieën
Commentaar Onderwijs

VERSCHRALING LAGER ONDERWIJS GAAT DOOR

In de Centrale Eindtoets, die voortaan doorstroomtoets wordt genoemd, verdwijnen vragen over aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Dit betekent een verdere verschraling van het lager onderwijs.

‘Kinderen krijgen alleen vragen over de wettelijk verplichte onderdelen: rekenen, taalverzorging en lezen’, aldus het onderzoeksprogramma Pointer.

Gelukkig is de PO-Raad niet blij met het verdwijnen van vragen over geschiedenis, biologie en aardrijkskunde.

En de koepelorganisatie van basisscholen laat weten dat scholen zich – nog meer – richten op zaken die wel worden getoetst, omdat de inspectie scholen beoordeelt op de resultaten van de toetsen.

Deze verdere verschraling houdt in dat op de lagere school minder de nadruk op de algemene ontwikkeling van leerlingen komt te liggen, want daarvoor leggen als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis een zekere basis.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://pointer.kro-ncrv.nl/schooldirecteur-onderwijsmiljarden-vergroten-tweedeling-onderwijs

https://www.nu.nl/binnenland/6281151/geen-vragen-over-aardrijkskunde-geschiedenis-of-biologie-in-nieuwe-eindtoets.html#nujij

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-doorstroomtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po