Categorieën
Economie Fryslân Nederland Politiek

Verruiming sluis Kornwerderzand dichterbij dankzij steun maritieme sector

De komst van een ruimere sluis bij Kornwerderzand is een stap verder. Er zijn nu genoeg bedrijven rond het IJsselmeer die hebben toegezegd gezamenlijk te willen bijdragen tot een bedrag van 26,5 miljoen euro. De havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel, Zwolle en Kampen worden hiermee beter bereikbaar.

Ieder deelnemend bedrijf verplicht zich tot het betalen van een bijdrage per passage voor elk schip dat de sluis op dit moment niet kan passeren. Nu er een nieuwe Maritieme Servicehaven op Urk kan worden gebouwd, doen de bedrijven aldaar gezamenlijk mee aan de regeling.

De betaling van de marktbijdrage start zodra de verruimde sluis klaar is. Met de toegezegde deelname van de ongeveer 35 marktpartijen wordt verwacht dat het dan 20 tot 35 jaar duurt voordat de volledige betaling bereikt is. Daarna stopt de regeling. Provincie Fryslân zorgt eerst voor voorfinanciering.

De regeling en afspraken over de marktbijdrage zijn pas definitief als ook Provinciale Staten van Fryslân er in december mee instemmen. In januari 2023 vindt dan de officiële ondertekening van de overeenkomsten met alle deelnemende marktpartijen plaats.

Met het besluit is de begroting van 180 miljoen euro, zoals in 2020 vastgesteld door Provinciale Staten, rond. Voor de start van de aanbesteding moet eerst het verziltingsonderzoek van het Rijk nog worden afgerond. Dit kan leiden tot aanpassingen van het ontwerp. Na afloop wordt de begroting nog geactualiseerd. Vooralsnog kan er in 2026 met de bouw van de sluis worden gestart. Alles conform afspraak met het Rijk om uiterlijk 2028 op te leveren.