Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Súdwest

Varkensfokkerij Hemelumer Hoeve mag niet uitbreiden

Op woensdag 12 oktober bepaalde de Raad van State dat de gemeenteraad van Súdwest een legitiem besluit nam om het uitbreidingsplan van varkenshouderij de Hemelumer Hoeve in Hemelum af te keuren. Het betreft een einduitspraak van de Raad van State, het hoogste bestuursrechtelijke orgaan van ons land.

Volgens de gemeenteraad tast een uitbreiding van de Hemelumer Hoeve van vierenhonderd naar negenhonderd zeugen het open weidegebied in de omgeving aan, want ‘de varkenshouderij ligt midden in het overgangsgebied van het glooiende Gaasterland en het lager gelegen veenweidegebied naar de Fluessen toe’.

Aanvankelijk was het college van Súdwest voor de uitbreiding van het bedrijf van vierhonderd naar negenhonderd zeugen, maar de raad heeft de zeggenschap over het bestemmingsplan. Drie jaar geleden was de ruimtelijke onderbouwing van de raad tegen de uitbreiding van onvoldoende niveau. De bestuursrechter maakte toen duidelijk. Daarop besloot de familie Lorist, eigenaar van de Hemelumer Hoeve, naar de Raad van State te stappen, met als gevolg bovengenoemde einduitspraak.

Geraadpleegde bron
https://www.veld-post.nl/artikel/562808-uitbreiding-varkenshouder-hemelum-past-niet-in-weidse-friese-landschap/