Categorieën
Poëzie

VAN LIEVERLEDE

Van lieverlede ga ik wel begrijpen
waar ik mij ruimer open stel
en het hart al minnende gaat rijpen,
dat ik, als ik mijn liefden tel
wel nader tot de mens kan treden,
maar zij niet delen in mijn lot.
Ik kies dit in een koelen vrede.
Ik min hen zeer, maar weet tot slot,
alleen te zijn, van lieverlede.

Clara Eggink (1906-1991)