Categorieën
Foto's Fryslân Water

VAN HARINXMAKANAAL BIJ KIESTERZIJL

Rondtrekkend fotograaf Harrie Muis presenteert het Van Harinxmakanaal bij Kiesterzijl op korte afstand van Franeker. Kiesterzijl was in vroeger jaren niet meer dan een boerenstreek. Vanaf 1970 kwamen er diverse bedrijven langs het kanaal, waardoor het gehucht ‘opstuwde in de vaart der volkeren’.

WD