Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest Wonen

Uitbreidingsplan Folsgare komt weer op gang

Het college van Súdwest-Fryslân stelt 84.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar voor de woningbouwontwikkeling in Folsgare. Daarmee blaast het college, mede op verzoek van de inwoners van het dorp, nieuw leven in de ontwikkeling van het uitbreidingsplan waarvan in 2007 al de eerste fase werd uitgevoerd. 

In 2007 werd de eerste fase van het uitbreidingsplan aan de Wallemadyk in Folsgare ontwikkeld. Vervolgens kwam de planvorming tijdens de crisisjaren tot stilstand. Mede op verzoek van de inwoners van Folsgare én de algemene vraagdruk naar woningbouw is het plan opnieuw op de agenda geplaatst.

Het oorspronkelijke plan uit 2007 laat zien dat er ruimte is voor 22 woningen. Daarvan zijn in de eerste fase reeds 8 gebouwd. De invulling van de resterende bouwkavels staat nog niet vast. Met een actief participatieproces zal de invulling hiervan met de dorpsbewoners worden vormgegeven, aldus de gemeente.