Categorieën
Commentaar Fryslân Politiek

TV-burgemeester suggereert niet meer met kracht te kunnen besturen

(tekst: Liwwadders)

Locaties azc. Waarom onder de vliegbasis? Bezwarenden omwonenden genegeerd.

Burgemeester Buma – en zijn wethouders – zijn niet erg gecharmeerd van de Wet Open Overheid (WOO). In de omstreden kwestie van vestiging van een azc in Leeuwarden is nu tweemaal een beroep gedaan op de WOO. Een derde verzoek is daar onlangs aan toegevoegd.

Als opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) moet de WOO de toegankelijkheid van de overheid vergroten. Met een actieve, initiërende aanpak wil de wet er aan bijdragen om de publieke zaak beter inzichtelijk te maken voor de burger. De gemeente Leeuwarden trok enkele maanden geleden enkele tonnen aan euro’s uit voor een goede start en uitvoering van de WOO in deze gemeente, in de komende jaren. Een gebaar van goede wil. Maar burgemeester en wethouders maken tegelijk de indruk het allemaal maar niks te vinden.

Leest u verder via: https://www.liwwadders.nl/tv-burgemeester-suggereert-niet-meer-met-kracht-te-kunnen-besturen/