Categorieën
Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

‘Trek integriteitsnormen rijk en lokaal bestuur gelijk’

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl)

Bij gemeenten ontstaat het beeld dat het rijk meer en strengere integriteitsnormen aan decentrale overheden oplegt dan aan zichzelf. Normen die door het rijk worden opgelegd hebben niet automatisch een hoog draagvlak onder gemeentebestuurders en -ambtenaren. Om het draagvlak te vergroten stelt de VNG voor om tussen het rijk en de lokale overheid de gestelde integriteitsnormen en -eisen gelijk te trekken.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/vng-wil-gelijke-monniken-gelijke-kappen-rond-integriteit