Categorieën
Sociaal Súdwest

Tijdelijke opvang van vier gezinnen in Pingjum

Groepsaccommodatie De Welstand in Pingjum wordt momenteel klaargemaakt voor de tijdelijke huisvesting van vier gezinnen. Het gaat om ongeveer 30 mensen met een verblijfvergunning die hier tijdelijk komen wonen, voordat ze naar een eigen woning kunnen verhuizen in Súdwest. De verwachting is dat deze gezinnen nog dit jaar naar Pingjum komen.

“Wy fine it wichtich om romte te bieden oan minsken dy ‘t flechte binne út harren lân fan komôf om ‘t it dêr net feilich is. Ik bin de eigeners fan De Welstand en de ynwenners fan Penjum tige tankber.”, seit Jannewietske de Vries, boargemaster fan Súdwest-Fryslân.

De gezinnen komen vanuit verschillende asielzoekerscentra in Nederland tijdelijk naar Pingjum. In afwachting van permanente huisvesting verhuizen ze nu eerst naar Pingjum, zodat ze alvast kunnen wennen aan hun leven in Súdwest-Fryslân: het inburgeren, werk en de kinderen die naar school gaan in Sneek.