Categorieën
Columns Politiek

TE KANALISEREN ONVREDE

(tekst: Bert van den Braak op Parlement.com)

Onvrede steeds meer het centrale thema bij verkiezingen

De kiezer heeft altijd gelijk, aldus de bekende dooddoener na iedere verkiezing. Het is in die zin waar, dat wij en ‘de politiek’ het (in principe) de komende vier jaar met deze nieuwe samenstelling moeten doen. Zoals de Eerste Kamer het vier jaar met de in maart tot stand gebrachte samenstelling moet doen. De uitkomsten van de twee recente verkiezingen, maar ook die van maart 2021 met de sterke winst van D66, laten zien hoezeer kiezers nogal breed aan het ‘zweven’ zijn. De winst van de PVV, de op- en neergang van BBB, maar ook de goed beschouwd spectaculaire binnenkomst van NSC passen in dat patroon. Het kernbegrip daarachter is onvrede.

Wat er onder die onvrede precies moet worden verstaan is niet eenduidig aan te geven. Daarvoor is zij te uiteenlopend. Sommigen vinden dat problemen niet snel of goed worden opgelost (denk aan migratie, de woningcrisis, de stikstofproblematiek), anderen voelen zich niet gehoord, vinden de klimaataanpak onvoldoende of zijn ontevreden over de inkomensverhoudingen of een teveel aan marktwerking.

Leest u verder via: Te kanaliseren onvrede – Parlement.com