Categorieën
Politiek Súdwest Wonen

Súdwest zoekt ontwikkelaar voor woonwijk Veenkracht in Heeg

Veenkracht wordt de nieuwe en innovatieve woonwijk in Heeg voor de toekomst, aldus Súdwest. Op donderdag 8 februari heeft de raad ingestemd met het voorstel daarover van het college. Daarmee kan de aanbestedingsprocedure van start en kunnen ontwikkelaars zich aanmelden bij de gemeente om mee te bouwen aan dit project.

Veenkracht Heeg is een woningbouwproject waarmee de gemeente onderzoekt hoe er op veenweidegrond toekomstbestendig én betaalbaar gebouwd en gewoond kan worden. De gemeente is op zoek naar een samenwerkingspartner die deze ambitie omarmt.

Woonwijk Veenkracht Heeg wordt opgezet voor starters, senioren en gezinnen. ‘Een wijk met woningen gericht op de toekomst met aandacht voor klimaatadaptatie, gezondheid en circulariteit. En rekening houdend met de natuurlijke draagkracht van de veenbodem’, aldus Súdwest.

De gemeente ontkomt er niet aan om op veengrond te bouwen, omdat ongeveer de helft van de totale oppervlakte in Súdwest-Fryslân bestaat uit veengrond. Ook Heeg bevindt zich in het laaggelegen veenweidegebied. Voor traditioneel bouwen op veenweidegrond zijn veel kostbare ingrepen in de bodem nodig, zoals ophogen en diepe fundering.