Categorieën
Politiek Sneek Súdwest

Súdwest wil nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland Sneek

Súdwest-Fryslân is van plan om een nieuwe opvanglocatie te vestigen in de wijk Harinxmaland in Sneek. Hier kunnen ongeveer 450 vluchtelingen en statushouders wonen. Veel van hen zijn vluchtelingen die mogen blijven en statushouders die wachten op een woning in de regio. Het asielzoekerscentrum in Noorderhoek in Sneek sluit als de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland gereed is. Dit is vermoedelijk in 2026.

Nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland
De nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland komt op een plek waar nu nog geen huizen staan en waar nog geen andere plannen voor zijn. Het gaat om het gebied ten noordoosten van de rondweg van Sneek en ten westen van het Harinxmapark.

Sluiting AZC Noorderhoek
Het AZC in Noorderhoek in Sneek wordt gesloten zodra de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland klaar is. Dit is waarschijnlijk in het najaar van 2026. Na de sluiting van het AZC Noorderhoek komt deze locatie beschikbaar voor nieuwe plannen. Vanuit de wijk is er de wens voor starterswoningen op deze plek.

Vervolg en bewonersbijeenkomst
Op 22 juni bespreekt de gemeenteraad het plan voor een nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland. Hierna kan het bouwplan verder uitgewerkt worden in overleg met omwonenden. De verwachting is dat in 2026 de bouw start.